Voormalig Rijksproefstation voor zaadcontrôle

In 1902 werd te Wageningen in de hoek van de Lawickse Allee en de Nijenoord Allee aan de Binnenhaven een nieuw gebouw geopend, waarin zowel het Rijkslandbouwproefstation als het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle werden gevestigd. In 1916 kreeg het Rijkslandbouwproefstation een afzonderlijk nieuw gebouw, terwijl Zaadcontrôle het gehele gebouw aan de Binnenhaven tot zijn beschikking kreeg.

De groei naar zelfstandigheid was mede gestimuleerd door de wens van de Regering controle op het zaaizaadverkeer uit te oefenen en door het toegenomen aantal monsters (1877: 170, 1916: 3783), dat door de handel aan het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle werd aangeboden. Vele jaren hebben verschillende instituten op land en tuinbouwgebied plaatsgenomen in het historische pand. Geleidelijk zijn er verschillende bedrijven geïnteresseerd geraakt en wilden hier ook graag plaatsnemen. In 2003 heeft de huidige eigenaar het pand gekocht en biedt deze prachtige locatie ruimte om velen kantoren te huisvesten.